U bent hier: Home

Home

Welkom bij Club Te Werve: sinds 1922 !


Aan de rand van het prachtige landgoed Te Werve ligt ons moderne clubhuis met een heerlijk terras aan het meer. Onze vereniging herbergt 6 afdelingen waarin u een variatie van activiteiten kunt beoefenen. De grootste afdeling is tennis. Deze beschikt over 8 all weather banen, zodat er ook buiten het seizoen en in minder mooi weer gespeeld kan worden. Daardoor is er veel speelplezier te beleven voor zowel recreanten als competitiespelers.

Inmiddels telt de vereniging ruim 1200 leden (tennis 600). Kijk onder "
Lid worden" voor meer informatie. Voor algemene vragen kunt u mailen. Of >> kijk hier << voor specifieke vragen aan bestuur- of commissieleden.


Tennis: Actuele informatie en foto's van onze tennisclub via onze Facebook pagina en op onze tennis website (also available in English).


Voor de agenda

 

-- Geen vermeldingen --
Nieuwsoverzicht

Bridge: Plannen voor ons jubileumsjaar
   (23-01-2017)

Ons 70-jarig jubileum feest

In september 1947 is de afdeling Bridge van Te Werve opgericht. Er werd al in de jaren ’20 op het landgoed Te Werve gebridged, maar pas na de oorlog werden bijna gelijktijdig de bridgeclub van OVS (Ontspannings Vereniging SHELL) die niet bij de NBB was aangesloten en Te Werve (wel NBB lid) opgericht in 1947. Beide clubs bleven onafhankelijk van elkaar bestaan, tot in 1964 OVS en Te Werve fuseerden en er één bridgeclub ontstond, Bridge Club Te Werve.
Dat we niet meer helemaal zeker zijn dat de bridge afdeling van OVS in 1947 is ontstaan ontdekten we omdat in de Te Werve Nieuws bladen van 1993 (toen nog een weekblad!!!) het 45 jarig jubileum werd gevierd, wat zou betekenen dat B.C. Te Werve in 1948 werd opgericht. Vier jaar later in 1997 werd echter het 50 jaar jubileumgevierd en in 2007 het 60 jarig jubileum. Omdat het bestuur geen papieren documenten meer heeft van voor 1990, gaan we nu definitief uit van september 1947 als het oprichtingsjaar van onze bridge club.

Zoals jullie al gemerkt hebben is het bestuur –in verband met het aanstaande jubileum- hard aan het werk om “onze” bridge geschiedenis te achterhalen en gelijktijdig te digitaliseren. Hierbij worden we enorm geholpen door Noor Lagrand, die alle “oude” Te Werve Nieuws bladen vanaf 1980 in mappen heeft bewaard. Elke week komt Noor met een nieuwe map op Te Werve en Fred en ik zijn hard bezig daar alle bridge verslagen en informatie uit te digitaliseren en centraal op te slaan. Oude foto’s worden ingescanned en zullen uiteindelijk op de Te Werve Bridge site te zien zijn.
Er werd veel georganiseerd in onze bridgeclub. Van 1990 tot en met 2005 werden eens per twee jaar bridgeweekenden georganiseerd die ontzettend gezellig waren en goed bezocht door tenminste 40 paren. We hadden toen ook vele meer leden dan nu en pas na 2007 zakte het aantal leden onder de 100 en werd het “stiller” en was er onvoldoende mogelijkheid om opnieuw een bridgeweekend te organiseren.
Ook hebben we veel bridge “bekers” “verloren” en is er zo een lange traditie op de plank komen te liggen.
Maar dit jaar is een jubileumjaar en dat willen we en gaan we vieren en “oude” tradities weer in ere herstellen.

Dus…

Slemmetjes beker

We beginnen met het opnieuw instellen van de slemmetjes beker.
Het bestuur heeft met Lum daar over gesproken en het is goed mogelijk om dat automatisch bij te houden met terugwerkende kracht vanaf begin bridgeseizoen 2016-2017. Aan het eind van dit seizoen (dus eind mei 2017) krijgt de winnaar van de meeste slem “punten” een beker uitgereikt. Met dank aan Rob Kloosterman die het bestuur een puntenschema heeft gemaild hoe het bieden en maken of verliezen van een slem bod wordt gewaardeerd.
Hieronder het schema dat we gaan hanteren:

Bod

Aantal Punten

Groot Slem geboden en gemaakt

5

Klein Slem in Klaver of Ruiten gemaakt

3

Klein Slem overige gemaakt

2

Slem down niet gedoubleerd

-1

Slem down en wel gedoubleerd

-2

Ik heb de slemmetjes beker uit onze kast gehaald en fotos gemaakt van de namen van de winnaars en de jaren. Daaruit blijkt dat deze beker in 1990 is ontstaan en de laatste keer is uitgereikt aan Woud Boeren in 2006. Zie foto’s hiernaast.

De Lohman bokaal

Ook brengen we de Lohman bokaal weer terug in herinnering. Deze wisselbokaal werd door Wil Lohman in 1990 aan de club aangeboden. De bokaal is een gestileerde fles, met daarin de namen van de winnaars van de lentedrive gegraveerd en bij de uitreiking gevuld met Tip van Bootz, een likeurtje dat niet meer te koop is. De laatste keer dat deze bokaal uitgereikt werd was 2007. Ook daar gaan we opnieuw mee beginnen en namen die nog missen bij laten graveren.

De van der Kooy beker voor het clubkampioenschap

Ook deze traditie is verloren gegaan en gaan we in ere herstellen voor beste paar aan het eind van het bridgeseizoen. Daarnaast introduceren we ook de kampioen voor de viertallen (butler-competitie).

Individueel kampioenschap

Vanaf 2010 is individueel kampioenschapsdrive niet meer regelmatig gespeeld. De laatste keer was 2014 op een zaterdag met een BBQ na afloop. Deze gezellige drive gaan we ook dit jubileumjaar weer houden, al staat het niet in de huidige bridgeagenda. We denken hierbij aan een zaterdagmiddag ergens in maart of april.

Het bestuur gaat u in de komende Te Werve Nieuws uitgaven op de hoogte houden van standen van de verschillende bekers (slemmetje, clubkampioenschap paren en viertallen) en het jubileumfeest.

Het feestcommissie en bestuur hebben zaterdag 9 september als jubileum feestdag aangemerkt.

Tot zover over ons jubileumjaar.

(Terug naar boven)Terug naar bovenTerug naar boven


Ogenblik a.u.b. ...