U bent hier: Home › Schilderen & tekenen › Schilderen & tekenen algemeen

Algemeen

    Aan het werk op het Atelier

           .

                        o.l.v. Bill Bogaarts (dinsdag clubs) en Ben Stolk (donderdagclub)

De Schilder-& Tekenclub huist onder de dakspanten van Paviljoen Te Werve, waar vakkundige docenten de leden individueel adviseren en begeleiden in allerlei schilder-& tekentechnieken.
De lesperiode omvat per jaar totaal 30 lessen, in januari t/m mei 18x en na de zomerstop in september t/m november 12x, met korte onderbrekingen daarin voor voorjaars- en herfst (school)vakanties. 

Gedurende de lange zomerstop wordt er bij voldoende belangstelling Zomerschilderen georganiseerd, d.w.z. dat dan in de maanden juni en augustus alle leden die dat leuk vinden op de donderdagavond vrij kunnen komen werken  zonder docent. 

Er wordt gewerkt in 3 groepen op de volgende dagdelen:

 

 dinsdag      o.l.v. Bill Bogaarts  van 13.30-16.00 uur + van 19.30-22.00 uur 

 donderdag o.l.v. Ben Stolk        van 19.30-22.00 uur 

 

 Als gezamenlijk project hebben we de zgn. "Aprilklus", waarin alle leden hetzelfde onderwerp, liefst thuis, uitbeelden op eenzelfde formaat. Op een dinsdagavond in april wordt dat dan allemaal op het atelier opgehangen en door de docenten besproken.

Eveneens gezamenlijk is de jaarvergadering, meestal op de laatste donderdagavond van november. Dan levert iedereen zijn of haar mooiste werkstuk van het afgelopen jaar in, waarmee dan opnieuw het atelier wordt omgetoverd tot een one-night museum. Ook dan leveren onze docenten op een plezierige manier leerzaam commentaar hierop.

 

 

              Jaarvergadering november 2017

We exposeren ook op locaties buiten Club Te Werve. Zo is sinds 2013 in de maand september ons werk in het koor van de Oude Kerk van Rijswijk te zien tijdens de "Oude Kerk Open" dagen. In maart 2016 exposeerden we voor het eerst in de Bibliotheek van Rijswijk, in maart 2018 gebeurt dat opnieuw.  Ons werk wordt bovendien in het Paviljoen doorlopend geprojecteerd op het TV scherm boven de bar en zo onder ieders aandacht gebracht.

Zin om met de club kennis te maken?

Kom dan eens langs op het atelier. Wij bieden nieuwkomers vrijblijvend enkele kennismakingslessen aan, op dinsdagmiddag, dinsdagavond en/of donderdagavond in de periodes dat de club actief is. Er kan ook dan met alle technieken en materialen gewerkt worden.

Hierna nog meer en blijvend creatief met verf en kleur bezig zijn? Kies dan de groep/tijd die u het best uitkomt en meldt u zich aan als Algemeen lid van Club te Werve (verplicht, contributie 25 Euro) + lid van de Schilderclub (jaarcontributie 2018: 195 Euro, bij inschrijving na 30 juni korting 50%, geen verdere korting bij een andere, tussentijdse inschrijfdatum).

 

Aanmelden? 

Voor eventueel verder contact: Krina van Leeuwen (secr.) , tel. (070) 335 5888, email krinavanleeuwen@gmail.com


Terug naar bovenTerug naar boven


Ogenblik a.u.b. ...