Commissies

De Technische commissie Lum Honhoff
Sociale activiteiten Ella van der Sluijs
Protestcommissie Tineke Fros, Lum Honhoff
Feestcommissie Lies v.d. Kwaak, Monique Smink
Aanschaf prijzen De feestcommissie, Valentine Delft
Commissie materialen Hans van Eekelen  

 

Bridge bestuur Overzicht