Gezamenlijke activiteiten

We kennen als afdeling verschillende gezamenlijke activiteiten. Zo hebben we als gezamenlijk project de zgn. "Aprilklus", waarin alle leden hetzelfde onderwerp, liefst thuis, uitbeelden. Op een nader te bepalen datum in april worden de resultaten dan op het atelier gepresenteerd en door de docenten besproken.

Eveneens gezamenlijk is de jaarvergadering, meestal op de laatste donderdagavond van november. Dan maken we de "jaarexpo" en levert iedereen hiervoor zijn of haar mooiste werkstuk van het afgelopen jaar in, waarmee dan opnieuw het atelier wordt omgetoverd tot een one-night museum. Ook dan leveren onze docenten op een plezierige manier leerzaam commentaar hierop.

Daarnaast exposeren we als club ook op locaties buiten Club Te Werve. Zo is sinds 2013 in de maand september ons werk in het koor van de Oude Kerk van Rijswijk te zien tijdens de "Oude Kerk Open" dagen en exposeerden we in 2016 en 2018 in de Bibliotheek van Rijswijk. Corona heeft dit helaas de laatste tijd onmogelijk gemaakt.

Schilder- en tekenclub Overzicht