Gezamenlijke activiteiten

gezamenlijk bijeen

We kennen als afdeling verschillende gezamenlijke activiteiten. Zo hebben we als gezamenlijk project de zgn. "Aprilklus", waarin alle leden hetzelfde onderwerp, liefst thuis, uitbeelden. Op een nader te bepalen datum in april worden de resultaten dan op het atelier gepresenteerd en door de docenten besproken.

Eveneens gezamenlijk is de jaarvergadering in november. Dan maken we de "jaarexpo" en levert iedereen hiervoor zijn of haar mooiste werkstuk van het afgelopen jaar in, waarmee dan opnieuw het atelier wordt omgetoverd tot een one-night museum. Ook dan leveren onze docenten op een plezierige manier leerzaam commentaar hierop.

 Daarnaast exposeren we als club op locaties buiten Club Te Werve. Zo is bv. ons werk te zien in het koor van de Oude Kerk van Rijswijk tijdens de "Kerk Open" dagen

 

Schilder- en tekenclub Overzicht