Algemene ledenvergadering

Uitnodiging voor de Bridge Algemene LedenVergadering (ALV) van donderdag 5 september.

We beginnen vroeg (om 19:00 uur) en verwachten rond 20:00 uur met een spelletje bridge te kunnen beginnen.

Het bestuur wil jullie een aantal belangrijke voorstellen doen voor het komende bridge seizoen 2019-2010, en jullie inbreng en oordeel is hierbij essentieel. Dus kom en beslis mee over hoe we als bridge vereniging te Werve verder kunnen.

Naast de donderdagavond is het dinsdagmiddag bridge uitgegroeid tot een volwaardige extra bridge “event” en het is tijd om dat te zo vast te stellen. Ook de maandagmiddag bridge komt ter sprake, gaan we door met twee maandagmiddagen per maand, of elke maandagmiddag of is er een derde mogelijkheid? Daar hoort bij een herziening van het gehele contributie systeem. We hebben een voorstel dat budgettair neutraal is en eerlijker dan het huidige, dit geldt voor de maandag, dinsdag en donderdag.

Nu Noor Lagrand aangegeven heeft na ruim 20 jaar te stoppen met de prijzentafel, moeten we ook kijken hoe we met het prijzentafel verder gaan. Ook hier hebben we een voorstel, maar ideeën van jullie zijn van harte welkom.

In de pauze biedt het bestuur de leden een drankje aan.

Alle ALV documenten kunt u als één PDF bestand downloaden, (20 pagina's) of lees verder voor de online agenda.

 

De agenda

1. Opening 19:00
2. Notulen van de ALV van 6 september  2018 (BC2019/1) 19:00 - 19:10
3. Ingekomen stukken en mededelingen 19:10 - 19:20
4. Goedkeuring jaarverslagen seizoen 2018-2019
19:20 – 19:50
 Jaarverslag van gevoerd beleid   (BC2019/2)  
   
 Jaarverslag penningmeester (BC2019/3)    
Jaarverslag technische commissie (BC2019/4)      
5. Bloemen 19:50 – 20:00   
6. Wat verder ter tafel komt 
20:00 – 20:20   
7. Rondvraag 20:20 – 20:30   
8. Sluiting 20:30

 

 

 

Downloads:

Bridge homepage overzicht