Overlijdensbericht Kees Kort

Kees Kort

Ons bereikte het droevige bericht dat Kees Kort afgelopen maandag onverwacht is overleden op bijna 92-jarige leeftijd. Kees heeft veel betekend voor zowel Club Te Werve als voor het landgoed Te Werve. Op 15-jarige leeftijd, in 1942 (!), ging Kees werken op het landgoed. Hij is, met een onderbreking van zijn dienstplicht in Indonesië, altijd gebleven. Kees was erg verweven met het landgoed. Nog steeds was hij elke ochtend present om de vrijwilligers te vertellen wat er moest gebeuren. Veel bomen en planten heeft hij ooit zelf gepoot. Zijn geheugen voor alles wat het landgoed betreft was legendarisch.

Kees is ook mede-oprichter van de Natuur- en cultuurhistorische afdeling en was tot recent voorzitter daarvan. In de loop der jaren hebben zij de geschiedenis van het landgoed in kaart gebracht en een omvangrijk archief verzameld. Uit dat archief zal voor het 100-jarig bestaan met graagte geput worden.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat Kees er niet meer is. Een zeer aimabel mens is heengegaan. Wij wensen zijn familie en allen die hem na staan veel sterkte.

 Namens het hoofdbestuur,

Anneke Planken (voorzitter)

 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Kees en de familie te condoleren op zijn geliefde Landgoed Te Werve aan de Van Vredenburchweg 101 te Rijswijk op zondag 3 november 2019 van 16.00 tot 17.30 uur.

De kerkdienst wordt gehouden in de Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg 69 te Rijswijk op maandag 4 november 2019 om 11.00 uur, waarna de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats bij de kerk zal plaatsvinden. Na afloop is er vanaf 13.00 uur een samenzijn op Landgoed Te Werve op bovenstaand adres.

 

Correspondentieadres: Papyruspad 81, 2283 HG Rijswijk

 

Rouwkaart Kees Kort

Club Nieuws overzicht