Nieuwjaarsreceptie 2020

12 januari heeft weer de nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden. Er waren veel leden van alle afdelingen die met elkaar het glas geheven hebben op het nieuwe jaar. Inmiddels is het traditie geworden dat het zangkoor de receptie luister bijzet, wat ervoor zorgt dat er een heel gezellige sfeer ontstaat. Zoals gewoonlijk sloot het zangkoor af met het clublied. Tussendoor hield Anneke Planken, onze voorzitter, haar nieuwjaarsspeech, die je hieronder kunt lezen.

Tenslotte werd de verloting gehouden. De leden hadden veel mooie prijzen ingebracht variërend van zelfgebakken quiches en brownies tot spellen, aquarellen en schilderijen. We hadden een tafel vol, zodat veel bezoekers van de receptie met een prijs naar huis gingen. Hartelijk dank aan de activiteitencommissie voor de organisatie van deze bijeenkomst!

Klik op 'lees meer' voor de nieuwjaarsspeech

 

Nieuwjaarsspeech Anneke Planken:

Van harte welkom. Fijn dat we weer met zovelen zijn. En dat voor een club die dit jaar 98 jaar bestaat, fantastisch!

 Velen van ons hebben gezellige kerstdagen gehad met familie en vrienden. Helaas moest een paar mensen deze keer voor het eerst een geliefde missen, omdat hij of zij is overleden. Een apart woord wijd ik aan Kees Kort die onlangs overleden is, omdat Kees sedert 1942 met Te Werve was verbonden. Kees was een soort pater familias van de Club. Graag even een moment stilte om bij alle overledenen stil te staan………

Dank jullie wel.

 We hebben weer een mooi verenigingsjaar achter de rug. In Club Te Werve Nieuws is er verslag van gedaan. Jullie hebben natuurlijk ook gelezen dat in december de laatste Club Te Werve nieuws is verschenen. En wat was deze laatste mooi! We konden erin lezen dat het clubnieuws vanaf de oprichting met enige regelmaat is aangepast. Wat dat betreft staat de overgang naar een nu voornamelijk digitale nieuwsvoorziening in een traditie. Hartelijk dank aan Akke en Nel die vele jaren, tot 2014 samen met Henk Mentink en na 2014 met Rob Kloosterman, de redactie hebben gevormd voor het Club Te Werve Nieuws.

 Zoals jullie hebben gezien wordt er ook gewerkt aan de speeltuin. De oude speeltoestellen waren te oud en daarmee gevaarlijk. De splinters staken eruit. We hebben gelukkig voor een mooi bedrag een speeltoestel kunnen kopen van een school hier in Rijswijk die gesloten werd. Dit soort speeltoestellen kost behoorlijk veel geld (rond de  20.000) als je het nieuw moet aanschaffen dus daar waren we erg blij mee. Daarnaast hebben we in het kader van Rabobank Clubsupport ruim € 1200 ontvangen. Dat is onvoldoende om de kosten te dekken, want de hele speeltuin moet nog opgeknapt worden, dus alle donaties zijn welkom. In ieder geval hartelijk dank aan Mary en Paul Francissen, Cocky, Harry, René, HJ en Ferry.

Nu ik het over donaties heb maak ik ook graag van de gelegenheid gebruik om onze sponsors te bedanken.

Slager Sjaak Christiaanse, Doen NVM makelaars van Kees Junger, Tennisdirect Arno Leinweber, die ook deze nieuwjaarsborrel weer sponsort! en nieuw dit jaar schildersbedrijf Vogelaar. Hartelijk dank voor jullie bijdragen en we hopen dat jullie het nog vele jaren zullen doen. Graag een groot applaus!

 De afdeling tennis en Club Te Werve zijn het afgelopen jaar lid geworden van het Sportakkoord Rijswijk. Waar het in eerste instantie alleen de bedoeling was van het Sportakkoord om Rijswijkers aan het bewegen te krijgen is er nu ook een beweging gaande om Rijswijkers te stimuleren om aan andere activiteiten deel te nemen om eenzaamheid tegen te gaan. Voor onze Club biedt dat kansen omdat wij veel verschillende activiteiten bieden. Via de Sportraad Rijswijk zijn wij in contact gekomen met de gemeente Rijswijk over het buurthuis van de toekomst. De gedachte is dat er in een clubhuis zoals dat van ons allerlei activiteiten georganiseerd kunnen worden voor mensen uit de buurt. Zeker overdag biedt het Paviljoen daar allerlei mogelijkheden voor. Denk bijvoorbeeld aan, zoals laatst in de krant stond, dat mensen het weer leuk vinden om spelletjes te doen. En denk ook aan onze jeu de boule banen die dank zij de activiteitencommissie zijn opgeknapt. Maar daarnaast kunnen mensen natuurlijk lid worden om ook deel te nemen aan afdelingsactiviteiten die overdag plaatsvinden. Dat biedt allerlei kansen en daar moeten we gebruik van maken omdat de traditionele vereniging onder druk staat. Mensen worden niet meer zo snel lid en maken liever op ad hoc basis gebruik van faciliteiten. Ook valt het niet altijd mee om vrijwilligers te vinden.

Gelukkig is dat de afdelingen hengelsport, bridge en het zangkoor wel gelukt. Van de bridge hebben Aad en Fred vorig jaar afscheid genomen als bestuurslid en van het zangkoor Sietske. Hartelijk dank voor jullie inzet. Het komend jaar gaan Ies en Reggy stoppen. Ies en Reggy zijn vele jaren als bestuurslid verbonden geweest aan de hengelsport. De bestuurswisseling is bij de ALV van de hengelsport later in het jaar, ik bedank nu reeds beide heren voor hun inzet. Ies en Reggy hartelijk bedankt! En natuurlijk wensen wij alle nieuwe bestuursleden veel succes.

 En dan nu de vrijwilliger van het jaar. De activiteitencommissie krijgt de voordrachten en maakt een keuze. Dan hier de motivering:

“Ondanks haar eigen dagelijkse drukke privéleven toont zij altijd grote betrokkenheid, zij staat klaar met raad en daad en zij is een drijvende kracht binnen ons koor.

          Zij onderhoudt de Google Drive, zodat alle leden hier hun teksten, muziek en alle andere zaken omtrent het zangkoor heel overzichtelijk terug kunnen vinden;

         Zij zorgt dat de geluidsopnames aan alle leden gecommuniceerd worden;

         Zij leest de stukken ter voorbereiding op de ALV m.n. de begroting en stelt waar nodig kritische vragen;

         Zij denkt mee en zoekt uit wat de mogelijkheden zijn om de juiste invulling te krijgen voor het zangkoor op de nieuwe website van Club Te Werve;

         Zij denkt en rekent mee met de financiële begroting.”

 Kortom een drukke dame waar het koor altijd op kan rekenen, die zich met hart en ziel inzet en waar nooit tevergeefs een beroep op gedaan wordt.

 Heleen Leepel, vrijwilliger van het jaar!


T
enslotte bedank ik alle vrijwilligers, met een speciaal woord van dank voor de activiteitencommissie voor de organisatie van deze borrel. Ook al ben je geen vrijwilliger van het jaar geworden: vrijwilligers, zonder jullie zou er geen club zijn. Zoals te zien is op het nieuwe spandoek voor 2020 bij de ingang, dat weer ontworpen is door Danielle -hartelijk dank- gaan we weer een mooi jaar tegemoet.

Dit is mijn laatste speech, ik heb er zeven gedaan, want ik stop dit jaar als voorzitter. Barbera, onze secretaris, stopt in 2021. Dus als je belangstelling hebt voor een bestuursfunctie laat het straks aan Barbera of mij weten. Vrijwilligerswerk is het leukste wat je kunt doen!

Anneke Planken

Voorzitter  

Club Nieuws Overzicht