Bridgen in coronatijd

Het bridgen op Te Werve wordt langzamerhand weer hervat. Tijdens het bridgen moet 1,5 meter afstand gehouden worden. De ruimte en het aantal beschikbare bridgetafels laat het niet toe om met meer dan 6 paar te spelen.
Er wordt gespeeld op maandag- en dinsdagmiddag en donderdagavond. Leden kunnen zich aanmelden bij Yvonne Notenboom.
Telefoonnummer: 06-51786442

 

 

 

Coronaprotocol

In verband met de uitbraak van het Coronavirus zijn alle bridgeactiviteiten van Bridgeclub Te Werve medio maart gestopt. Per 1 juli 2020 zijn binnensporten van overheidswege weer toegestaan. Bridgeclub Te Werve heeft in dit protocol vastgelegd onder welke voorwaarden zij haar bridgeactiviteiten weer gaat starten. 

Van toepassing zijn:

  • De aanwijzingsbriven Rijksoverheid en de daaruit volgende Noodverordeningen.
  • Ht algemeen protocol verantwoord sportn van het NOC*NSF.
  • De Bridge-specifieke Protocolbepalingen en overige aanbevelingen van de NBB
  • Het binnensportprotocol.
  • Het horecaprotocol. 

 Uitgangspunten 

 

Bridge homepage Overzicht