In Memoriam: Horst Janda

Maandag 22 juni 2020 was een droevige dag. Op die dag bereikte ons het bericht dat Horst Janda, ere-lid van afdeling Tennis, is overleden. We wisten dat het met Horst qua gezondheid al lange tijd niet goed ging, maar zijn heengaan komt toch onverwacht.

Horst was een graag gezien figuur op Te Werve. Altijd vriendelijk, maakte met iedereen  een praatje en altijd bereid de afdeling te helpen. Tennissen vond hij leuk, al hoewel hij zelf, alleen bij uitzondering het racket hanteerde. Nee, Horst was meer de man van het organiseren, het achter de schermen bezig zijn.  Wel volgde hij de verrichtingen op de tennisbaan van zijn zonen Peter en René trouw en  als echtgenote Annie haar wedstrijden speelde.

Het viel afdeling Tennis in de jaren’80 zwaar toen Horst met de mededeling kwam dat hij voor de Shell-maatschappij voor enige tijd naar het Midden Oosten werd uitgezonden. Wat moest de tennis-afdeling zonder Horst? In die tijd onderhield hij toch warme contacten met zijn Te Werve-vrienden. Toen Horst weer terugkwam van zijn missie was hij weer snel op ons complex te vinden.

Horst heeft voor afdeling Tennis veel betekend. Hij was in de jaren ’80 en ’90 de initiatiefnemer van de jaarlijkse ontmoetingen met onze tennisvrienden uit Hannover, was jarenlang actief als barcommissielid en was vele jaren penningmeester van de afdeling. Voor al die werkzaamheden ontving hij vijftien jaar geleden het ere-lidmaatschap van de afdeling.

We zullen Horst zeker missen. We denken in het bijzonder aan Annie, René, Peter en Wanda en hun kinderen, die hun echtgenoot, (schoon)vader en grootvader zullen missen.

Namens je Te Werve vrienden en vriendinnen,

Chris Lieshout

 

Club Nieuws Overzicht