Bestuur en Feestcommissie

Het bestuur bestaat vanaf 1 januari 2020 uit:

Valentine van Delft     algemeen lid
Monique Smink           penningmeester
Yvonne Notenboom   voorzitter

De feestcommissie bestaat uit:
Ria Baak
Monique Smink
Lily Kooper

Bridgenieuws Overzicht