Contributie wordt niet verhoogd in 2021

Naast alle Corona maatregelen die weer moeten worden doorgevoerd gaan ook de reguliere zaken door. Zoals het vaststellen van de contributies voor 2021 en het wijzen op de uiterste opzegdatum van 1 december voor mensen die  lidmaatschap niet willen verlengen.

We hebben besloten voor komend jaar  niet de geplande 2% verhoging door te voeren. Dit heeft alles te maken met het bijzondere situatie waar we dit jaar met zijn allen in zitten

We hebben een meerjaren inschatting van de kosten die samen met het bestuur van Club Te Werve wordt opgesteld. Daaruit is een beleid opgesteld voor de komende jaren met een verhoging van ongeveer 2% per jaar om de verwachte kosten voor groot onderhoud aan het paviljoen en de reserveringen voor toekomstige vervanging van de tennisbanen te kunnen financieren. 

Dit jaar loopt alles even anders. De Covid 19 maatregelen hebben het tennis enige tijd stilgelegd. Ondanks dat de kosten zijn doorgegaan en de inkomsten uit de horecapacht wat lager waren, vinden we het niet passend dit jaar een tariefverhoging door te voeren.  

Dit betekent wel dat we komend jaar goed moeten kijken welke impact dit heeft op de onderhoudsplannen en de reserveringen. Wellicht dat door de groei in leden een groot deel gewoon doorgezet kan worden. Maar er zullen waarschijnlijk wat aanpassingen nodig zijn. 

Het belangrijkste in deze tijden is dat het Coronavirus onder de knie gekregen wordt en dat we hopelijk komend jaar weer een volledig seizoen kunnen tennissen, inclusief leuke toernooitjes en competitie. 

Onze plannen liggen al weer klaar. Een groep vrijwilligers is al (virtueel) bij elkaar geweest om een agenda voor 2021 in elkaar te zetten. Deze ziet er veel belovend uit. Nu hopen dat het allemaal door kan gaan.

Mochten er vragen zijn over dit contributievoorstel dan kan je die stellen via info@tvtewerve.nl. Je kan ook één van de bestuursleden benaderen

Opzeggen lidmaatschap 2021 voor 1 december.
We willen een ieder die het lidmaatschap niet wil verlengen voor 2021 er op wijzen dit voor 1 december 2020 door te geven via het formulier op onze site. (
https://www.clubtewerve.nl/index.php?page=Beeindigen_lidmaatsc&sid=1). Na 1 december worden de lidmaatschappen automatisch weer voor een jaar verlengd. Voor mensen die onlangs via de najaarsactie zijn binnengekomen geldt een uiterste opzegdatum van 31 december 2020.
We hopen dat je met ons 2021 ingaat. Mocht je wel opzeggen dan vinden we het fijn de reden voor opzeggen te vernemen, zeker als het iets is waar we als vereniging een rol in hadden kunnen spelen. Dit kan op het formulier aangegeven worden.

We hopen iedereen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

 

Namens het tennisbestuur
Eric Oldenburger

 

 

Nieuws Overzicht