Contributie in coronatijd

Beste Leden,

Als hoofdbestuur hebben wij enige vragen gekregen betreffende het betalen van contributie in coronatijd.

We begrijpen dat iedereen het moeilijk heeft in deze tijd, maar helaas is het voor onze vereniging niet mogelijk restitutie te verlenen op de contributie. CTW heeft doorlopende kosten en ook het onderhoud gaat gewoon door. Opzeggen van het lidmaatschap had volgens onze reglementen uiterlijk plaats moeten vinden voor 1 december 2020. Na deze datum geldt er dus weer een lidmaatschap voor het volgende jaar.

Veel verenigingen doen een beroep op de solidariteit van de leden om samen deze crisis te doorstaan, om ervoor te zorgen, dat als deze crisis voorbij is, we nog een sterke vereniging zullen hebben. Wij doen als hoofdbestuur dan ook een oproep op u om de contributie voor dit kalenderjaar volledig te betalen.

Ook wij vinden het niet prettig dat u als lid al een hele tijd geen gebruik heeft kunnen maken van het paviljoen, maar hebben er vertrouwen in, dat hier zo spoedig mogelijk verandering in komt.

Natuurlijk houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte en hopen u dan weer in het paviljoen en bijeenkomsten te kunnen ontmoeten.

Ton Henskens
Voorzitter Hoofdbestuur

Club Nieuws Overzicht