Banen weer bespeelbaar

Gelukkig is het water weer weg en zijn de bubbels weer glad getrokken

Onze leverancier gaf aan dat de situatie van gisteren soms kan gebeuren als er in korte tijd een enorme hoeveelheid regen valt. Dan slaat de bovenlaag even dicht en heeft dan tijd nodig om weer open te gaan om het water af te voeren. Ik begreep van mensen in de omgeving dat er op meerdere plekken wateroverlast geweest is. Het was inderdaad een extreme bui.

Gelukkig is het weer genormaliseerd en kan er gewoon getennist worden.

Veel plezier

 

Nieuws Overzicht