2 april Algemene Ledenvergadering (ALV)

Zaterdag 2 april organiseren we om 14.30 uur onze ALV (algemene ledenvergadering)

Behalve de financiële en organisatorische stand van zaken zullen we ook een aantal ontwikkelingen voor de toekomst bespreken. Zoals verbouwingsplannen voor het paviljoen en oriëntatie op vervanging van de banen zodra dat weer nodig is. Ook Padel is een ontwikkeling die we in de gaten houden en waar we over van gedachten kunnen wisselen.

Het duurt ongeveer een uur

 

 

 

Verder deze dag:|
- voor en na de ALV kan er getennist worden d.m.v. het lente toernooi
- rond 18.00 uur organiseren we met de horeca een Indisch buffet waar op ingeschreven kan worden (€15 p.p.)

Mocht je vooraf de stukken willen lezen, dan zijn die op te vragen door een mailtje te sturen naar info@tvtewerve.nl
Zodra die gereed zijn worden ze dan gemaild

Nieuws Overzicht