Zondagbridge

In de maanden januari t/m mei en september t/m december kun je op de eerste zondag van de maand bridgen.
Aanvang 13.00 uur
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te eten.
Iedereen is van harte welkom. Voor leden van Club Te Werve is deelname gratis. Niet-leden betalen €3,00 per persoon.

Zondagen waarop in 2020 wordt gebridged:
5 januari, 2 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei.
6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Ella van der Sluijs. Tel.: 06 249 80 375