Lidmaatschappen en contributies

Contributies Club Te Werve 2019

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

  Per 1 januari Per 1 juli
Algemeen lidmaatschap vanaf 18 jaar € 27,50 € 13,75
Algemeen lidmaatschap t/m 17 jaar € 13,75 € 6,85
Tennis vanaf 18 jaar € 182,50 € 91,25
Tennis t/m 4 jaar € 28,75 € 14,40
Tennis 5 t/m 7 jaar € 56,25 € 28,15
Tennis 8 t/m 17 jaar € 89,25 € 44,65
Tennis full time student € 102,00 € 51,00
Tennis gezinskorting 5 %  
Bridge volledig € 84,00 € 42,00
Bridge alle middagen € 63,25 € 32,00
Bridge alleen maandag- of dinsdagmiddag € 37,25 € 18,75
Schilder- & Tekenclub € 199,00 € 66,30 Let op: geldt per 1 september
Zangkoor € 127,50 € 63,75
Hengelsport € 52,50 € 26,25
Hengelsport t/m 17 jaar € 26,25 € 13,10
Natuur- & Cultuur Historische Vereniging € 37,50 € 18,75

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan door een e-mail te sturen aan ledenadmin@clubtewerve.nl vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Dit betekent dat als u niet tijdig opzegt, u het gehele volgende jaar lid bent met alle rechten en plichten van dien.

Tennisleden kunnen opzeggen via het webformulier https://www.clubtewerve.nl/index.php?page=Beeindigen_lidmaatsc&sid=2

Indien u geen e-mail heeft, dan verzoeken wij u een brief te sturen naar:

Club Te Werve
t.a.v. Ledenadministratie
Huys De Wervelaan 110
2283 TM  Rijswijk