Agenda 2021

Op deze pagina proberen we iedereen op de hoogte te houden van de planning. Zowel lopende zaken als geplande activiteiten worden op deze pagina kenbaar gemaakt. 

Januari

Februari

Maart

NTB Algemene Ledenvergadering 

 Mei

Juni

Juli 

Augustus

September

Oktober

Carp cup weekend 1 15 t/m 17 oktober

November

Carp cup weekend 2 5 t/m 7 november

December

 

Plannen 2021/2022

Verwijderen oude stijgers

Plaatsen nieuwe "verboden te vissen' bordjes

Maken van overkapping bij bootjes

Stek onderhoud

Zomer BBQ

Viswedstrijd 

Visuitzetting

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste lid,

Het is weer tijd voor een Carp Cup! Dit jaar staat ons niets in de weg en daarom zijn wij nu druk bezig met de voorbereidingen. Wij willen graag weten of je hieraan mee wilt doen.  

Concreet: 

Wat                                       : Carp Cup 2021 (Koppelwedstrijd)

Waar                                     : “de Put” Landgoed te Werve 

Wie                                       : uitsluitend leden van H.S.V. te Werve 

Datum weekend 1                : 15 t/m 17 oktober 

Datum weekend 2                : 5 t/m 7 november        

Tijden                                  : start op vrijdag 17:00 – eindigt zondag 12:00 uur 

Kosten wedstrijd            : 30,00 per weekend per visser 

Hier even een korte uitleg over de Carp Cup 2021

De Carp Cup is een karper viswedstrijd georganiseerd door een aantal leden vanuit de H.S.V. te Werve. Het betreft een koppel viswedstrijd waarbij er 1 of 2 weekenden gevist wordt op te Werve. Je leest het goed, dus mag er in deze uitzonderlijke situatie in de nacht gevist worden! Er zijn 10 visstekken te bevissen per koppel. Er wordt dus niet individueel gevist! Aan de hand van het aantal aanmelding bepalen wij hoe de wedstrijd eruit gaat zien. Wellicht met een afsluitende BBQ o.i.d. Maar daarover later meer. Zijn er te veel aanmeldingen dan zal er op basis van lotingen deelnemers gekozen worden. Alle opbrengsten komen ten goede aan de hengelsport. Denk hierbij aan nieuwe visuitzettingen bijvoorbeeld.

Omdat het hier gaat om een wedstrijd zijn er natuurlijk prijzen te winnen! De nummers 1,2 en 3 zullen in de prijzen vallen. De precieze puntentelling, bijbehorend reglement en alle andere ins & outs worden op een later tijdstip met iedereen gecommuniceerd.  

Om alles goed te kunnen organiseren willen we graag weten hoeveel animo er is. Wil je meedoen? Stuur dan jouw naam en die van jouw vismaat vòòr 15 september op naar: m_voormeulen@live.nl  In deze mail kun je ook aangeven of wij ergens rekening mee moeten houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medische aspecten.

Wees er snel bij want vol = vol

Wanneer de inschrijvingen binnen zijn zullen wij een indeling maken en iedereen vragen het bedrag van 30,00 of 60,00 over te maken op ons rekeningnummer. Niet betaald voor 22 september 17:00 uur betekend geen deelname aan de wedstrijd en zal de plaats aan een ander koppel toegewezen worden.  

Met vriendelijke groet, 

 Carp Cup commissie

 

Michael Voormeulen, Koen de Groot, Jasper Leidekker