Regels van orde

Regels van Orde Hengelsportvereniging Club Te Werve

 1. Leden van de afdeling hengelsport, dienen in het bezit te zijn van een geldige “Club Te Werve” pas om te mogen vissen op Te Werve met ten hoogste twee hengels of één peur.
 2. Van toepassing zijn de Regels van Orde en de Huishoudelijke Reglementen, zoals deze zijn vastgesteld door het Hoofdbestuur van Club Te Werve.
 3. Het is verboden om met gekleurde maden te vissen / of te voeren met gekleurd voer.
 4. Het is verboden vis mee te nemen. Alle gevangen vis dient direct te worden teruggezet.
 5. Het gebruik van een stalen leefnet is niet toegestaan. Het gebruik van een onthakingsmat ter bescherming van de vis is verplicht.
 6. Een ieder is verplicht de visboten na gebruik schoon en op slot achter te laten. De roeispanen dienen na gebruik te worden gedeponeerd op de daarvoor bestemde plaats in het vis-kastenhuisje.
 7. Tevens is het verboden de visboten of andere vaartuigen te voorzien van elektrische- of benzine aangedreven motor. Het gebruik van voerboten is verboden.
 8.  Het is verboden met andere personen dan leden van de Hengelsport Vereniging Te Werve en houders van een dagvergunning in de visboten te varen.
 9.  Het is verboden te vissen zowel van de oever, als vanuit een boot:
  - in de zone voor het Landhuis, lopende volgens een denkbeeldige lijn vanaf de Lindeboom (tweede boom vanaf het vis-kastenhuisje) tot aan de zwemvlonder van het polobad van het Rijswijkse zwembad "De Put".
  - in de vijver achter het Landhuis, evenals de daarmee in verbinding staande sloten
  - in het Rijswijkse zwembad "De Put".
 10. Stoelen, die eigendom zijn van het beheer, mogen niet in de visboten worden meegenomen.
 11. Sleutels voor de boten en het vis-kastenhuisje moeten schriftelijk worden aangevraagd bij de Secretaris van de hengelsportvereniging. Voor de sleutels moet een borgovereenkomst getekend en 5 euro borg per sleutel vooruit betaald worden.
 12. Nachtvisserij is op Te Werve niet toegestaan, tenzij georganiseerd door het hengelsportbestuur.
 13. VIS-Tenten, windschermen en VIS-paraplu’s die rondom gesloten kunnen worden mogen niet worden opgezet en het gebruik van vuur is verboden in de vorm van gasstelletjes, bbq’s etc.
 14. Verder dient u zich te houden aan de bepalingen in overeenstemming met de visserijwet. http://wetten.overheid.nl/BWBR0002416/geldigheidsdatum_23-11-2009#Opschrift
 15. Bij overtreding van bovenvermelde regels wordt men aangemerkt als HET VISSEN ZONDER VISVERGUNNING en DE KANS LOOPT HET TERREIN TE DOEN VERLATEN.

Het Bestuur H.S.V. Club Te Werve Maart 2017