Historie Te Werve

Huis te Werve

De geschiedenis van het ontstaan van de bodem van Te Werve heeft door eigen onderzoek geen geheimen meer voor de afdeling. Te Werve ligt deels op de 5000 jaar oude strandwal en deels op veen-, klei-, en zandgronden die daarna ontstaan zijn.

Het aandeel in de archeologie bestaat uit het doorzoeken van de bodem met behulp van prikken met een oude degen. Worden oude muren etc. waargenomen dan wordt de archeoloog gewaarschuwd. Er zijn diverse succesvolle opgravingen geweest. Veel resultaten daarvan zijn te bewonderen in het Museum Rijswijk. Het op een na oudste gevonden voorwerp in Rijswijk, een schaats van paardenbot is ook op Te Werve gevonden.

De opgravingen dragen bij aan de kennis over de vroegere bewoners. Opgegraven zijn: de vijvertrap, een afvalput van vier bij vier meter, restanten van vier oude boerderijen en fundamentresten van Huis te Werve. Op het programma staat onder meer nog het zoeken naar de oude donjon (vluchttoren), waarvoor duidelijke aanwijzingen zijn.

Over de historie van het landgoed is veel bekend en vastgelegd. Rond het jaar 1000 had het huis de vorm van een donjon. De oudst bekende gegevens van de bewoners dateren van begin 1200. Vanaf 1448 weten we heel veel over de historie. Toen was Huis te Werve een klein verdedigbaar kasteel bewoond door ridder Jan Ruygrock van de Werve. Tijdens de Hoekse- en Kabeljauwse twisten werd in 1489 op dit kasteel de op handen zijnde brandschatting van Den Haag door de knechten van jonker Frans van Brederode afgekocht. In de kerker van kasteel Te Werve zaten ooit Kabeljauwen opgesloten.