Aprilklus expo

Exposities

We presenteren ons werk graag op exposities binnen en zo mogelijk ook buiten Club Te Werve, t.w.: 

  • "Aprilklus"expo, jaarlijks op het atelier met alle resultaten van de "Aprilklus"opdracht
  • "Jaar"expo, jaarlijks op het atelier ter opluistering van onze jaarvergadering
  • Expositie in clubverband in de Theaterzaal van de Bibliotheek van Rijswijk (2016 en 2018) 
  • Expositie in clubverband in het koor van de Oude Kerk in Rijswijk, jaarlijks gedurende de maand september tijdens de "Oude Kerk Open" dagen.

 

 

 

 

 

Lees meer
Veel aandacht

Jaarexpo 2019

Op 28 november begonnen we met de jaarvergadering die als altijd weer werd opgeluisterd met onze jaarexpo. Alle ingezonden en in dit jaar gemaakte schilderijen werden beurtelings besproken door maestro's Bill en Ben, wat weer de nodige complimentjes en nuttige, leerzame kritiek opleverde.  In ieder geval waren beiden enthousiast en zeer tevreden!

Lees meer

Expo in Oude Kerk, 2019

Dit jaar waren we op de zaterdagen 14 en 21 september weer met een kleurrijke expositie te zien in de Oude Kerk van Rijswijk. Er kwamen vooral op de Strandwalzaterdag, tevens Monumentendag, veel bezoekers die ons werk bewonderden en toch ook interesse in de club toonden. We wachten het resultaat daarvan natuurlijk met spanning af!

   

Lees meer
Storm op zee

Aprilklus 2019

Op 9 april jl. bekeken we met elkaar het resultaat van Aprilklus 2019 met als onderwerp "Storm" of "Abstract". Het merendeel van de ingezonden werken verbeeldde iets stormachtigs, een kleiner deel iets abstracts. Bill besteedde veel aandacht aan ieder schilderij en gaf leerzame tips voor een evt. nog beter resultaat. Ben gaf helaas elders les dus die had die middag zijn indrukken op papier achtergelaten.

Beide maestro's waren zeer lovend over het geheel dus we houden deze gezellige en gemeenschappelijke clubactiviteit er zeker in! 

Lees meer