De functie van penningmeester

Als penningmeester ben je het financiële geweten van de vereniging.

Je zorgt voor alle betalingen, incasso’s en een juiste en tijdige verwerking in de boekhouding. Daarnaast maak je de begroting, doe je voorstellen voor contributie beleid en probeer je in de toekomst te kijken om de vereniging financieel gezond te houden.

Jaarlijks dient verantwoording te worden afgelegd aan de algemene ledenvergadering middels het schrijven van het financiële jaarverslag dat moet worden goedgekeurd door de kascommissie. 

De financiële administratie wordt ondersteunt door het geïntegreerde computer systeem van All United (financiële en ledenadministratie).

Naast de reguliere bestuursvergaderingen werk je nauw samen met de ledenadministrateur voor het doen van incasso’s en debiteuren beheer.

Enige boekhoudkundige kennis is wel gewenst.

Voor meer inlichtingen gaarne contact opnemen met Oscar Staallekker, de huidige penningmeester.