De functie van secretaris

Ik zelf heb de stap in 2015 gezet en wil me nu weer op ander vrijwilligerswerk gaan richten. De rol van secretaris is veel omvattend en je bent verantwoordelijk voor alle statutaire zaken van de vereniging. Maar daardoor raak je in alle markten thuis. Belangrijke taken zijn het maken van de notulen en actielijst. Het hoofdbestuur vergadert 1x per maand, er zijn 2 voorzittersoverleg vergaderingen per jaar en natuurlijk de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Van al deze vergaderingen moeten notulen gemaakt worden en niet te vergeten de agenda.

Ik plan begin van het jaar de data van de vergaderingen in.

Bijkomende dingen: het ophalen van de post in het paviljoen en actie daarop nemen. Wij hanteren het 4 ogen principe voor het betalen van de rekeningen. Meestal komen die bij mij binnen, de secretaris keurt ze goed (of niet) en stuurt ze door naar de penningmeester ter betaling en laatste check.

Afgelopen jaren ben ik ook bezig geweest met het doorlichten van onze verzekeringen en opnieuw afsluiten. 

KvK het aan- en afmelden van bestuursleden en andere wijzigingen doorgeven.

Belangrijke stukken op de CTW HB google drive plaatsen.

Graag licht ik de werkzaamheden toe. 
De huidige secretaris Barbera Vergeer