Corona informatie

Langzamerhand lijkt er verbetering te komen in de situatie m.b.t. het Corona virus. Dat betekent dat we als tennisbestuur in samenwerking met de tennisschool en horeca bezig zijn voorbereidingen te treffen voor een heropening van ons park.

Op deze plek houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. 

In de eerste plaats mag de jeugd t/m 18 jaar weer de baan op. Daar zijn afspraken over gemaakt en protocollen voor opgesteld. Die tref je elders op deze pagina.

Inmiddels is het park per 11 mei ook weer open voor de volwassenen. Wel beperkt tot het spelen van singels en de lessen met maximaal 4 per baan.

De horeca en het Paviljoen moeten nog dicht blijven. Dus even nog wat ongemak m.b.t. bijvoorbeeld het niet kunnen gebruiken van de toiletten

We zijn ook al voorbereidingen aan het treffen voor een 1,5 meter maatschappij binnen onze vereniging. We hopen dat als in de nabije toekomst de horeca / terras onder voorwaarden weer open mag, we daar dan snel op in kunnen spelen.

Voor nu is het nog even geduld hebben met elkaar. Maar er kan in ieder geval weer getennist worden.

Let goed op jezelf en op elkaar, dan hopen we een ieder snel weer op het park te mogen begroeten.

Het tennisbestuur.

Corona protocol jeugd: lessen en overige activiteiten

De jeugd mag vanaf 29 april weer sporten. Dit mag alleen onder strikte voorwaarden waar sportverenigingen invulling aan moeten geven.

De KNLTB heeft in overleg met het NOC*NSF een protocol samengesteld die is goedgekeurd door het RIVM. Elke tennisvereniging moet op basis hiervan een plan indienen bij de gemeente hoe zij deze protocollen toepassen binnen hun vereniging voordat zij ook daadwerkelijk weer open mogen voor de jeugd.

Hierbij het protocol zoals wij die voor TV Te Werve hebben opgesteld en ingediend. Als we dit met zijn allen naleven dan kan de jeugd weer de baan op!

 

Lees meer

Vrijspelen jeugd t/m 18 jaar

Vrijspelen / georganiseerd spelen (t/m 18 jaar)

Vrijspelen door de jeugd is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. De belangrijkste is dat dit gebeurt onder toezicht of begeleiding van Corona aanspreekpunten op het park. Dat betekent dat er alleen vrij gespeeld kan worden tijdens lestijden op de banen 6, 7 en 8, waar tennisleraren zicht op hebben. Op baan 6 wordt ook les gegeven, deze is dus minder beschikbaar. Er mogen slechts 2 personen per baan spelen. Als iedereen 12 jaar of jonger is mag het met 4.

De tijden waarop we in eerste instantie geopend zijn:
- maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:         16.00 – 19.00 uur
- woensdag      14.00 – 19.00 uur
- zaterdag        10.00 – 13.00 uur
- zondag          10.00 – 12.00 uur

Om hier gebruik van te maken is het nodig de banen online te reserveren. Dat kan via onze site of via onze clubapp. Informatie hierover is te vinden op www.tvtewerve.nl

Lees meer