100 Jaar geschiedenis T.V. Te Werve deel 1

T.V. Te Werve 100 jaar

Op 10 januari 1921 werd de Haagsche Tennisclub “B.P.M.”(Bataafsche Petroleum Maatschappij, het huidge Shell) opgericht. Hoewel de 18 aanwezige leden geen bindende besluiten konden nemen is het besluit later bekrachtigd. 

 

Voor de oprichting werd er al sinds 1910  tennis gespeeld door de latere leden van t.v. BPM op de banen van de toenmalige dierentuin, bij de Bataaf of op de W.W. banen. 

Het is niet bekend of er latere Te Werve leden op deze foto uit 1910 staan, genomen bij een toernooi bij de Bataaf. Het zou zo maar kunnen, maar het geeft in ieder geval een mooi beeld over tennis in die tijd