U bent hier: Home › Evenement(en)

Evenementgegevens

Evenement: Algemene Ledenvergadering

Naam Algemene Ledenvergadering Locatie Paviljoen Te Werve
Begindatum 16-05-2018 Einddatum 16-05-2018
Aanvang 20:00 Einde 22:00
Bijzonderheden
Omschrijving

Woensdag 16 mei 2018: aanvang 20.00 uur
Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslag 2017 
4. Financieel verslag 2017 
5. Verslag Kascontrolecommissies
6. Verkiezing Kascontrolecommissies
7. Begroting 2018 en de vastgestelde contributie 2018 
8. Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 17/5/2017 
9. Horeca
10. Bestuursverkiezing
11. Benoeming erelid 
12. Rondvraag
13. Sluiting

Alle relevante stukken staan hier 


Toelichting bij punt 10 van de agenda:
Reglementair zijn aan de beurt om af te treden Erik Vermeer, Anneke Planken, Barbera Vergeer, Ferry Billroth en Hendrik Jan van der Keijl. Allen stellen zich herkiesbaar op grond van art. 10 van de statuten.

Conform art. 13 van de Statuten van onze Vereniging stelt het Hoofdbestuur voor om tijdens de ALV te benoemen Katrien van Stratum.


Terug naar bovenTerug naar boven


Ogenblik a.u.b. ...