Interesse om verder kennis te maken met de club?

Kom dan eens langs op het atelier! 
Wij bieden nieuwkomers vrijblijvend 2 kennismakingslessen aan, op maandag- en dinsdagmiddag of op donderdagavond in de periodes dat de club actief is. Er kan ook dan met alle technieken en materialen gewerkt worden. Voor materialen moet men normaliter zelf zorgen, maar heeft men die nog niet dan is er voor zo'n kennismakingsles altijd wat basismateriaal op de club beschikbaar.

Hierna nog meer en blijvend creatief met verf en kleur bezig zijn? Kies dan de groep/tijd die u het beste uitkomt en meld u aan als lid.

Contributies 2024: Verplicht Algemeen lidmaatschap € 31,- + lidmaatschap Schilderclub € 230,-  per kalenderjaar. Nieuwe leden kunnen inschrijven per 1 januari, 1 april of 1 september waarbij resp. 100%, 60% of 40% van de totale contributie verschuldigd is. 

Voor meer info en afspraak kennismakingsles: mail Hans Nederend

Schilder- en tekenclub Overzicht