Kopij aanleveren Te Werve Nieuws herfsteditie

Kopij voor het Club Te Werve Nieuws van september (de herfsteditie) moet voor maandag 26 augustus zijn aangeleverd. De publicatie verschijnt op 9 september.

Aanleveren van kopij graag als volgt:

  • Als tekstbijlage in een Microsoft Word-bestand
  • Illustraties/foto's los bijleveren, niet plaatsen in de tekst
  • Het onderwerp van uw e-mail en de titel van uw tekstbijlage graag als volgt: [afdeling] - [maand] - [jaar]. Bijvoorbeeld: Tennis - Herfst - 2019
  • Bij meerdere bijdragen graag een volgnummer gebruiken

De kopij kan worden gestuurd naar redactie@clubtewerve.nl

De deadline voor de herfsteditie is 26 augustus, voor de wintereditie 25 november. (publicatie op 25 november). 

 

Club Nieuws Overzicht