Doneer uw gift voor de speeltuin

Het grote speeltoestel in onze speeltuin is aan het eind van zijn bestaan gekomen. We hebben de speeltuin gesloten voor onderhoud. Voor het opknappen van de speeltuin zouden wij extra geld kunnen gebruiken, uw gift is meer dan welkom.

Op het oude speeltoestel was het voor kinderen te gevaarlijk geworden om te spelen. Gelukkig hebben we een goed tweedehands speeltoestel aan kunnen schaffen voor een gering bedrag.Om dit speeltoestel naar Te Werve te vervoeren en veilig te plaatsen is EUR 3.000,- nodig. Nu de speeltuin gesloten is kan ook ander noodzakelijk onderhoud plaatsvinden; daar is zeker zo'n EUR 2.000,- voor nodig.

Draagt u de speeltuin een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren? Doneert u dan via bankrekeningnummer NL69INGB 000 064 47 98 t.n.v. Sport- en ontspanningsvereniging Club Te Werve, onder vermelding van 'Speeltuin'. Alvast heel hartelijk bedankt!

Club Nieuws Overzicht