September 2022: weer aan de slag na Zomerstop

de schilderclub op het strandwalfestival

We beginnen weer met de docenten op de gebruikelijke tijd op donderdagavond 1 september en dinsdagmiddag 6 september.

Verder staan er nog wat activiteiten in de maand september op stapel. Het eerder aangekondigde exposeren in de Oude Kerk in september gaat wegens omstandigheden helaas niet door. Op het Rijswijkse strandwalfestival op zaterdag 10 september staan we met heel Club te Werve met een paar kraampjes op de Strandwalmarkt rond de gedenknaald in het Rijswijkse Bos. We kunnen dan ook laten zien wat we doen en misschien wat demonstreren.De bedoeling is natuurlijk dat we onze bekendheid vergroten en mogelijk wat nieuwe leden kunnen werven. Hopelijk is het dan ook nog mooi of in ieder geval droog weer. Dat laatste geldt uiteraard ook voor het eeuwfeest van Te Werve op 3 september a.s. 

Hans Nederend hoort graag wie zijn helpende handen aanbiedt bij e.e.a. Laat hem dat even weten, OK?!

Hierbij de club op het strandwalfestival op zaterdag 10 september j.l.

Nieuws schilder en tekenclub Overzicht