Aprilklus expo

Exposities

We presenteren ons werk graag op exposities binnen en zo mogelijk ook buiten Club Te Werve, t.w.: 

  • "Aprilklus"expo, jaarlijks op het atelier met alle resultaten van de "Aprilklus"opdracht
  • "Jaar"expo, jaarlijks op het atelier ter opluistering van onze jaarvergadering
  • Exposities in clubverband, bv. in de Oude Kerk in Rijswijk tijdens de "Kerk Open" dagen
  • Expositie als omlijsting van uitvoering van Projektkoor in Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk

 

 

 

 

 

Lees meer

Expo Oude Kerk Rijswijk 2024

Ook dit jaar exposeert de schilderclub weer in de Oude Kerk, Herenstraat 62-B, Rijswijk. Ons werk is daar te bezichtigen tijdens de Open Kerk zaterdagen in mei - september van 11-15 uur. Wegens beperkte ophangmogelijkheid zullen er in de loop van tijd wat schilderijen gewisseld worden zodat alle leden hun werk kunnen laten zien. Hierbij de serie waarmee de expositie van start is gegaan, van harte uitgenodigd om te komen kijken!

Hans en docenten

Aprilklus 2024

Op vrijdagmiddag 19 april hielden we weer onze jaarlijkse Aprilklus expositie.

De ingezonden werken (28 in totaal) werden die morgen als altijd op een voortreffelijk  manier opgehangen door Hans en Tiny zodat de leden en docenten bij binnenkomst van het atelier die middag verrast werden door een kleurrijke expositie van uitstekende kwaliteit. De meesten hadden als onderwerp gekozen "Zee, strand, duinen", een kleiner aantal voor "Vervoer" en "Jaargetijde(n)"."  

Voorzitter Hans verwelkomde ons en in het bijzonder onze nieuwe docent Coen van den Ende, die de plotselinge lege plek van Ben Stolk op zo'n fijne manier sinds februari op de donderdagavond heeft ingenomen. Coen vertelde op zijn beurt hoe goed het voelde bij ons en hoe blij hij is om het creatieve vuur dat hij in zichzelf voelt aan ons door te kunnen geven!

Daarna gaven de docenten Mariska, Hans en Coen, na een hapje en een drankje, beurtelings hun mening over de ingezonden werkstukken. Allemaal fijn en opbouwend voor ons als schilders, waardoor we met veel zin en motivatie er de laatste lessen voor de zomerstop weer tegenaan gaan en alvast gaan uitkijken naar de Aprilklus van volgend jaar!

 Zie bijgaande collages.

Lees meer

Jaarvergadering en expo 2023

Op vrijdagmiddag 1 december luisterden we onze jaarvergadering op met een 27-tal schilderijen, meestal recent werk, dat door docent Hans van der Lans werd besproken. Hij was verrast door de diversiteit van onderwerpen en ook duidelijk tevreden over de kwaliteit, wat onze schilders zeer op prijs stelden natuurlijk!

Bijgaande 3 collages geven een indruk van alle werken.  

Lees meer

Uitvoering Projektkoor , Rijswijk

Expo in Benedictus en Bernadettekerk, bij uitvoering Projektkoor

Op 3 november gaf het Projektkoor in Rijswijk een uitvoering in de plaatselijke Benedictus en Bernadettekerk met als onderwerp "Inspiration" en onze voorzitter Hans Nederend had het verzoek gekregen of leden van de schilderclub die inspiratie wilden verbeelden, bij voorkeur op een niet te klein formaat. Dat lukte en bijgaande schilderijen, tentoongesteld op onze ezels, probeerden de gevarieerde koornummers een bijzondere uitstraling te geven. Het was in ieder geval een goede en leuke manier om onze schilderclub onder de publieke aandacht te brengen! 

 

Lees meer
expo met Tiny en Marieke

Expo Oude Kerk Rijswijk 2023

Vanaf juni t/m medio september 2023 exposeren we ons werk in het koor van de Oude Kerk van Rijswijk. De expo is te bezichtigen tijdens de openstelling van de kerk in het kader van "Kerk Open" op alle zaterdagen in die periode van 11 - 15 uur.

aandacht voor docenten

Aprilklus 2023

Op vrijdagmiddag 21 april sierden in het kader van Aprilklus 2023, met ditmaal als thema "huisdier", 28 huisdieren de muren van ons atelier. Druk werk dus voor docenten Bill, Ben, Hans en Mariska, die om beurten de vaak grappige werkstukken uitvoerig en leerzaam voor alle schilders bespraken. Als vanouds een heel gezellige happening dus!

Bijgaand wat fotocollages van e.e.a.

Lees meer
jaarexpo 2022

Jaarexpo op Jaarvergadering 2022

Op vrijdagmiddag 25 november bekeken we na afloop van de Jaarvergadering uitgebreid onze Jaarexpo. Docenten Bill en Ben bespraken ieders werk wat voor de makers als altijd zeer waardevol was.

 

Lees meer

Aprilklus 2022

Vrijdagmiddag 29 april was het na onze lange Corona stop weer ouderwets gezellig op het atelier met leden, docenten en Aprilkuswerk. Jammergenoeg kon Bill er niet bij zijn maar zijn collega Hans, die ook op wel eens op de dinsdagmiddag meekomt, viel perfect voor hem in. Na wat clubinfo van voorzitter Hans en onderling overleg over hoe nu verder werden onze schilderijen (16 in totaal) uitgebreid en om beurten door docenten Ben en Hans besproken. Zoals de opdracht was waren er bewerkte kringloop- en ook eerder zelf gemaakte schilderijen die nu veranderd waren.  De docenten waren zeer tevreden over onze fantasie en kwaliteit van schilderen. Hier en daar werd nog een verbeterpuntje genoemd wat natuurlijk goed in de oren geknoopt werd. Een drankje met ook nog een lekker hapje maakte de gezelligheid compleet.

Bijgaand 4 fotocollages van aanwezigen en schilderijen op deze bijzondere middag.

Lees meer
Veel aandacht

Jaarexpo 2019

Op 28 november begonnen we met de jaarvergadering die als altijd weer werd opgeluisterd met onze jaarexpo. Alle ingezonden en in dit jaar gemaakte schilderijen werden beurtelings besproken door maestro's Bill en Ben, wat weer de nodige complimentjes en nuttige, leerzame kritiek opleverde.  In ieder geval waren beiden enthousiast en zeer tevreden!

Lees meer

Expo in Oude Kerk, 2019

Dit jaar waren we op de zaterdagen 14 en 21 september weer met een kleurrijke expositie te zien in de Oude Kerk van Rijswijk. Er kwamen vooral op de Strandwalzaterdag, tevens Monumentendag, veel bezoekers die ons werk bewonderden en toch ook interesse in de club toonden. We wachten het resultaat daarvan natuurlijk met spanning af!

   

Lees meer
Storm op zee

Aprilklus 2019

Op 9 april jl. bekeken we met elkaar het resultaat van Aprilklus 2019 met als onderwerp "Storm" of "Abstract". Het merendeel van de ingezonden werken verbeeldde iets stormachtigs, een kleiner deel iets abstracts. Bill besteedde veel aandacht aan ieder schilderij en gaf leerzame tips voor een evt. nog beter resultaat. Ben gaf helaas elders les dus die had die middag zijn indrukken op papier achtergelaten.

Beide maestro's waren zeer lovend over het geheel dus we houden deze gezellige en gemeenschappelijke clubactiviteit er zeker in! 

Lees meer