ALV 2024

Algemene Ledenvergadering
5 september 2024

 1. Opening
 2.  Verslag ALV 7 september 2023
  Zie aparte bijlage.
 3.  Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Goedkeuring jaarverslagen
  a. 
  Jaarverslag gevoerd beleid 2023-2024 (zie aparte bijlage)
  b. Jaarverslag technische commissie 2023-2024 (zie aparte bijlage)
  c.  Financieel jaarverslag 2023 (zie toelichting)
 5.  Begroting 2025 (zie toelichting)
  Contributie 2025             
 6. Jaarkalender 2023-2024 (zie toelichting)
 7. Wedstrijdreglement.
 8. Rooster van aftreden bestuur.
 9. Commissies en vrijwilligers
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag en sluiting
Lees meer

Bestuur en Feestcommissie

Het bestuur bestaat vanaf 1 januari 2020 uit:

Yvonne Notenboom voorzitter
Monique Smink penningmeester
Floor van Hijkoop secretaris
Valentine van Delft lid

De feestcommissie wordt gevormd door:

Monique Smink
Ria Baak
Lily Kooper

Valentine van Delft     algemeen lid
Monique Smink           penningmeester
Yvonne Notenboom   voorzitter

De feestcommissie bestaat uit:
Ria Baak
Monique Smink
Lily Kooper