Regels van Orde

"Het mogen vissen op het landgoed Te Werve is niet vanzelfsprekend. Het landgoed wordt door vele gasten/leden gebruikt. Hierdoor dienen wij ons als lid van de afdeling hengelsport te houden aan de door de landgoed eigenaar en door de afdeling hengelsport gemaakte regels te houden. Alleen op deze manier kunnen en mogen wij onze hobby uitoefenen langs de oevers van dit prachtige meer".  

Regels van Orde Hengelsportvereniging Club Te Werve

 1. Leden van de afdeling hengelsport, dienen in het bezit te zijn van een geldige “Club Te Werve” pas om te mogen vissen op Te Werve.
 2. Het vissen is toegestaan met maximaal twee hengels per visser.
 3. Nachtvissen is niet toegestaan, tenzij georganiseerd door het Hengelsportbestuur. 
 4. Vissen is alleen toegestaan tijdens openingstijden van het Paviljoen te Werve.
 5. Het is verboden om met gekleurde maden te vissen of te voeren met gekleurd voer.
 6. Het is verboden vis mee te nemen of te verplaatsen. Alle gevangen vis dient direct te worden teruggezet.
 7. Het gebruik van een leefnet is toegestaan. Een leefnet dient minimaal 2,5 meter lang (of meer) te zijn met een diameter van minimaal 40 cm. Het gebruik van een stalen leefnet is niet toegestaan.
 8. Het gebruik van een onthaakmat ter bescherming van de vis is verplicht. Gevangen vis dient z.s.m. terug gezet te worden in het water. Merken van vissen op welke manier dan ook is verboden. 
 9. Het is verboden het park te betreden via de ingang van Event Company (Van Vredenburchweg)*Tijdelijke aanpassing geldig van 25-06-2020 t/m 31-12-2020*Het gebruik van de entree van Event Company is dagelijks uitsluitend toegestaan tussen 07:00 - 08:00 uur. Na deze tijden mag er geen gebruik meer worden gemaakt, ook niet om het terrein te verlaten. Men dient onze eigen entree te gebruiken aan de Huys de Wervelaan 110. 
 10. Een ieder is verplicht de visboten na gebruik schoon en op slot achter te laten. De roeispanen dienen na gebruik te worden gedeponeerd op de daarvoor bestemde plaats in het hok naast de vogel volière.
 11. Tevens is het verboden de visboten of andere vaartuigen te voorzien van elektrische- of benzine aangedreven motor. Het gebruik van (radiografische)voerboten is verboden.
 12.  Het is verboden met andere personen dan leden van de Hengelsport Vereniging Te Werve en houders van een dag vergunning in de visboten te varen.
 13.  Het is verboden te vissen zowel van de oever, als vanuit een boot:
  1. - in de zone voor het Landhuis (vanaf het bruggetje tot aan einde grasveld) Vissen bij het bankje toegestaan. 
  2. - in de vijver achter het Landhuis, evenals de daarmee in verbinding staande sloten
  3. - op de hoge kant, op de hoek, kijkend naar het zwembad. (naast het ondiep kommetje) Ook wel bekend als "de zwembadstek" 
  4. - in het Rijswijkse zwembad "De Put" Zowel vanaf de kades, als vanaf zwemvlonders.                                                                                        
 14. Stoelen, die eigendom zijn van het beheer, mogen niet in de visboten worden meegenomen.
 15. Sleutels voor de boten en het pomphuisje moeten schriftelijk worden aangevraagd bij de Secretaris van de hengelsportvereniging. Voor de sleutels moet een borgovereenkomst getekend en 5 euro borg per sleutel vooruit betaald worden.
 16. Er mag een uitsluitend een schuilmiddel gebruikt worden in de vorm van een paraplu of bivvy welke volledig aan de voorzijde open is. Een grondzeil is niet toegestaan. Het schuilmiddel mag niet opvallen in de omgeving (legergroen of camouflage is toegestaan).
 17. Het gebruik van vuur is verboden in de vorm van gasstelletjes, bbq’s etc.
 18. Het is verboden geluidsoverlast te veroorzaken door persoonlijk geluid van radio's of beetmelders.
 19. Het is verboden vernielingen/beschadigingen/verontreiniging te veroorzaken. Afval dient men zelf thuis weg te gooien. Afval mag niet worden gedeponeerd in de afvalcontainers van de sportvereniging. 
 20. Het is niet toegestaan te vissen op looppaden en op met rood/witte linten afgezette stukken. 
 21. Van toepassing zijn de Regels van Orde en de Huishoudelijke Reglementen, zoals deze zijn vastgesteld door het Hoofdbestuur van Club Te Werve.
 22. Verder dient u zich te houden aan de bepalingen in overeenstemming met de visserijwet. http://wetten.overheid.nl/BWBR0002416/geldigheidsdatum_23-11-2009#Opschrift
 23. Bij overtreding van bovenvermelde regels wordt men aangemerkt als HET VISSEN ZONDER VISVERGUNNING en DIENT MEN HET TERREIN TE VERLATEN.

Het Bestuur

H.S.V. Club Te Werve

Versie: oktober 2020

 

Visgebied zoals omschreven in Regels van Orde Hengelsportvereniging Club Te Werve versie januari 2020

 

Vissen is niet toegestaan op de rood gemarkeerde oeverzone:

- 1. vissen voor het landhuis vanaf de oeverzijde is niet toegestaan

- 2. vissen in de sloten rondom het landhuis is niet toegestaan

- 3. vissen vanaf de hoge kant, op de hoek, kijkend naar het zwembad. Ook wel bekend als "de zwembadstek". 

- 4. vissen op het terrein van R.Z.V. 'de  Put' is niet toegestaan

Bij eventuele onduidelijkheden graag contact met het bestuur zodat u altijd op de juiste plek vist. 

e-mail: hengelsport@clubtewerve.nl