Expo in Oude Kerk Rijswijk 2024

Vanaf nu exposeert de schilderclub weer in het koor van de Oude Kerk, zie bijgaande flyer. Omdat de ophangmogelijkheid beperkt is zal er na verloop van tijd wat werk gewisseld worden zodat schilderijen van alle leden te zien zullen zijn.

Duinen

Onderwerp/datum Aprilklus 2024

Beste schilders,

Zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben, is het onderwerp 'Strand, zee en duinen' overtuigend winnaar geworden. Mocht je dat echt niet bij je vinden passen heb ik als alternatief nog 'Vervoer' en 'Vier jaargetijden'. Dan moet er toch iets bij zitten.

Nu de datum nog, ik stel voor vrijdag 19 april om 14:00 u. 

Veel succes met de opdracht!

Hartelijke groeten, Hans Nederend

 

Resultaat: Voor verslag en foto's:  Aprilklus

 

 

 

aandacht alom

Jaarvergadering en expo 2023

Agenda jaarvergadering op 1 december 2023:

 • terugblik op het afgelopen jaar;
 • ontwikkelingen nieuwe jaar;
 • huishoudelijke zaken
 • mini-expositie met recensie door de docenten 

Inmiddels is de jaarvergadering met de traditionele jaarexpo succesvol verlopen. We stonden allereerst stil bij het overlijden van Ben Stolk op 11 oktober j.l. en  alle bovengenoemde genoemde agendapunten werden door voorzitter Hans Nederend besproken. Omdat Mariska helaas verhinderd was moest docent Hans van der Lans in zijn eentje onze schilderijen beoordelen. Hij deed dat kort en bondig en was duidelijk verrast door diversiteit en kwaliteit van ons werk.

Met deze saamhorige middag begon tevens onze winterstop. We beginnen weer op maandag 8 januari. Hierbij alle collages, of voor alleen de schildercollages klik hier

 

Lees meer
op zijn atelier

In Memoriam Ben Stolk 1957 - 2023

Sinds 1991 was Ben Stolk docent bij de schilderclub op de donderdagavondgroep. Hij volgde toen Louis Meys op, die na 44 jaar lesgeven de club wegens de hoge leeftijd van 90 jaar verliet. De jeugdige Ben stapte enthousiast bij ons binnen, vulde al snel en moeiteloos de lege docentenplek op en we konden het allemaal van meet af aan prima met hem vinden. We werden een hechte schildersgroep en leerden van Ben  tijdens steeds wat extra lessen de fijne kneepjes van portret-, model- en abstractschilderen. Ook hield hij workshops voor collages maken en allerlei materialen gebruiken zoals bv. tempera en nog maar enige weken geleden leerde hij ons, samen met docente Mariska, de ins en outs van het maken en afdrukken van een linoleum snede.

Op woensdag 11 oktober kwam het plotselinge overlijden van onze onvermoeibare en veelzijdige maestro dan ook keihard aan. Vol ongeloof, sprakeloos en verloren kwam onze groep de volgende avond bij elkaar om elkaar te troosten en een herinnering aan hem op papier te zetten. Het geheel werd als boekje samengevoegd en zondag als laatste groet op de kist in zijn atelier gelegd. 

Het afscheid in Ben’s atelier was volkomen in zijn stijl. Bij vele gelegenheden als een Open Dag of  een informele expositie hadden we Ben daar altijd druk als middelpunt aan het werk gezien. Nu was hij daar óók, heel voelbaar aanwezig wat het afscheid nog meer onwerkelijk en onvoorstelbaar maakte….

We missen onze vrolijke, alles aanpakkende en beminnelijke maestro heel erg maar zijn dankbaar voor alles wat hij ons geleerd heeft en wensen zijn vrouw Mirjam en haar gezin veel kracht en sterkte toe.

Bijgaand zien we Ben aan het werk op zijn en ons atelier:

Lees meer

Ben Stolk overleden

Rob van Es, een collega van Ben, berichtte:

Ben Stolk overleden, 

DAT KAN HELEMAAL NIET

In de nacht van dinsdag op woensdag 11 oktober is volkomen onverwacht Ben Stolk overleden.

De verslagenheid bij zijn vrouw Mirjam, zijn kinderen, zijn familie en bij zijn naaste kunstcollega’s en cursisten is enorm.

Dinsdagavond nog gaf hij met veel plezier in zijn atelier les aan zijn cursisten. Dat plezier, de zin in het leven, zijn bruisende enthousiasme voor alles en iedereen, maakt zijn overlijden nog onbevattelijker. Ben dood? Dat kan helemaal niet. Toch is het zo. Woorden schieten tekort.

Lees meer

De schilderclub op het Strandwalfestival

Op zaterdag 9 september was onze club aanwezig op het Strandwalfestival. Tussen de fleurige kraampjes op het culture deel van de markt trotseerden Hans, Marieke en Jolanda de warme zon om het publiek dat in grote getale langs de kraampjes wandelde te overtuigen dat, als ze tenminste zelf ook wilden schilderen, dat dan bij ons op de club moesten komen doen. In hoeverre ze daarin geslaagd zijn zal de toekomst uitwijzen, zij hebben in ieder geval hun best ervoor gedaan!

Start na zomerstop, Strandwalfestival, Projectkoor Rijswijk

Beste schilders,

Er zijn weer een paar dingen die ik graag onder jullie aandacht wil brengen. Om te beginnen, we beginnen weer met de officiële clubbijeenkomsten in de week van 4 september, maar dat is waarschijnlijk geen nieuws. 

Op zaterdagmiddag 9 september staan we met heel te Werve op de strandwalmarkt tijdens het Strandwalfestival. Het is van 12 tot 17 uur. Ik kan hierbij nog wel wat hulp gebruiken om het kraampje te bemensen. Wil je mij een berichtje sturen als je hier iets voor voelt en 2 uren beschikbaar hebt.

Ik heb er eerder gememoreerd dat het Projectkoor Rijswijk heeft gevraagd of wij hun optreden op 3 november a.s. willen 'omlijsten' met schilderijen. Van een paar leden heb ik gehoord dat ze willen meewerken, maar dat is nog wat weinig. Als je er iets voor voelt, wil je mij dat laten weten? Voor de deelnemers is (als je dat wilt) een doek van 50*60cm beschikbaar. Nog even in herinnering de thematiek zoals opgegeven door het koor:

 • broederschap tussen mensen
 • Martin Luther King; 'I have a dream'
 • vrede
 • de natuur: de natuur is ons gegeven door Hem
 • blue bird als voorbode van geluk
 • de levensreis die we maken, ervaringen die we opdoen
 • hoop en eenheid
 • schoonheid / de waarde van het leven
 • het belang van vriendschappen
 • hoe je geïnspireerd kan worden door je relaties
 • de troost van je geloof of iemand in je omgeving
 • de inspirerende werking van koffie (pauzenummer) 
 • zingen als inspiratiebron
 • klassieke muziek   

In ieder geval is de thematiek zo breed dat het bijna altijd past, zou ik zeggen. Dat was het wel weer. O ja, als je schilderwerk af is, neem het mee naar huis en zet je naam op de achterzijde van het schilderij waar je nog aan werkt.

Hartelijke groeten, Hans Nederend

Expo Oude Kerk Rijswijk 2023

Van juni t/m medio september 2023 exposeren we ons werk weer in de Oude Kerk van Rijswijk. De expo is te bezichtigen tijdens de openstelling van de kerk in het kader van "Kerk Open" op alle zaterdagen van 11 - 15 uur in die periode. 

Er zijn 6 panelen beschikbaar om ons werk op te laten zien. Inmiddels is halverwege juli de eerste serie ingezonden werken vernieuwd. Zie foto.

Aprilklus 2023

Voor wat betreft de Aprilklus 2023 het volgende bericht van onze voorzitter:

Het blijkt dat de meeste leden liever 's middags dan 's avonds naar Te Werve komen. Daarom heb ik voor vrijdagmiddag 21 april gekozen van 14.00 tot 16:00u. Voor de nieuwe leden: het is de bedoeling dat we de gemaakte werken met het thema 'huisdier' in het atelier ophangen en dat deze dan (op een luchtige wijze) door de docenten worden gerecenseerd. Zorg er daarom voor dat je werk geschikt is om op hangen door een touwtje erachter te spannen of een oogje eraan te maken o.i.d. Verder is het een mooie gelegenheid om de andere schilders te ontmoeten. Het duurt nog even dus nog alle tijd om er iets moois voor te maken.

 

wat recent werk

Jaarvergadering en expo 2022

Op vrijdagmiddag 25 november a.s. houden we onze jaarvergadering die we na het zakelijke gedeelte weer opluisteren met een expo van onze recente kunstwerken aan de wanden van het atelier.

 In 2023 starten we op de maandagmiddag op proef met een nieuw lesdagdeel van 13.30 tot 16.00 uur. Verdere info volgt.

Allemaal fijne feestdagen toegewenst, we beginnen dan weer op maandagmiddag 9, dinsdagmiddag 10 en donderdagavond 12 januari 2023

de schilderclub op het strandwalfestival

September 2022: weer aan de slag na Zomerstop

We beginnen weer met de docenten op de gebruikelijke tijd op donderdagavond 1 september en dinsdagmiddag 6 september.

Verder staan er nog wat activiteiten in de maand september op stapel. Het eerder aangekondigde exposeren in de Oude Kerk in september gaat wegens omstandigheden helaas niet door. Op het Rijswijkse strandwalfestival op zaterdag 10 september staan we met heel Club te Werve met een paar kraampjes op de Strandwalmarkt rond de gedenknaald in het Rijswijkse Bos. We kunnen dan ook laten zien wat we doen en misschien wat demonstreren.De bedoeling is natuurlijk dat we onze bekendheid vergroten en mogelijk wat nieuwe leden kunnen werven. Hopelijk is het dan ook nog mooi of in ieder geval droog weer. Dat laatste geldt uiteraard ook voor het eeuwfeest van Te Werve op 3 september a.s. 

Hans Nederend hoort graag wie zijn helpende handen aanbiedt bij e.e.a. Laat hem dat even weten, OK?!

Hierbij de club op het strandwalfestival op zaterdag 10 september j.l.