Schilder- en Tekenclub

De Schilder-& Tekenclub huist onder de dakspanten van Paviljoen Te Werve, waar vakkundige docenten de leden individueel adviseren en begeleiden in allerlei schilder-& tekentechnieken. De lesperiode omvat per jaar totaal 30 lessen, in januari t/m mei 18 en na de zomerstop in september t/m november 12, met daarin korte onderbrekingen voor (school)vakanties in voor- en najaar. 

Er wordt gewerkt in 3 groepen op:

  • Maandag    o.l.v. Mariska Mallee         van 13.30-16.00 uur
  • Dinsdag      o.l.v. Hans van der Lans    van 13.30-16.00 uur 
  • Donderdag o.l.v. Coen van den Ende  van 19.30-22.00 uur

 

gezamenlijk bijeen

Gezamenlijke activiteiten

We kennen als afdeling verschillende gezamenlijke activiteiten. Zo hebben we als gezamenlijk project de zgn. "Aprilklus", waarin alle leden hetzelfde onderwerp, liefst thuis, uitbeelden. Op een nader te bepalen datum in april worden de resultaten dan op het atelier gepresenteerd en door de docenten besproken.

Eveneens gezamenlijk is de jaarvergadering in november. Dan maken we de "jaarexpo" en levert iedereen hiervoor zijn of haar mooiste werkstuk van het afgelopen jaar in, waarmee dan opnieuw het atelier wordt omgetoverd tot een one-night museum. Ook dan leveren onze docenten op een plezierige manier leerzaam commentaar hierop.

 Daarnaast exposeren we als club op locaties buiten Club Te Werve. Zo is bv. ons werk te zien in het koor van de Oude Kerk van Rijswijk tijdens de "Kerk Open" dagen

 

Interesse om verder kennis te maken met de club?

Kom dan eens langs op het atelier! 
Wij bieden nieuwkomers vrijblijvend 2 kennismakingslessen aan, op maandag- en dinsdagmiddag of op donderdagavond in de periodes dat de club actief is. Er kan ook dan met alle technieken en materialen gewerkt worden. Voor materialen moet men normaliter zelf zorgen, maar heeft men die nog niet dan is er voor zo'n kennismakingsles altijd wat basismateriaal op de club beschikbaar.

Hierna nog meer en blijvend creatief met verf en kleur bezig zijn? Kies dan de groep/tijd die u het beste uitkomt en meld u aan als lid.

Contributies 2024: Verplicht Algemeen lidmaatschap € 31,- + lidmaatschap Schilderclub € 230,-  per kalenderjaar. Nieuwe leden kunnen inschrijven per 1 januari, 1 april of 1 september waarbij resp. 100%, 60% of 40% van de totale contributie verschuldigd is. 

Voor meer info en afspraak kennismakingsles: mail Hans Nederend