Natuur & Historie

De afdeling Natuur en Cultuur Te Werve werd opgericht in 1991. Doel van de afdeling is zoveel mogelijk gegevens van het prachtige oude landgoed vast te leggen en toegankelijk te maken voor anderen. De afdeling verzamelt gegevens over de historie, de flora en fauna, de geologie en de archeologie van het 27 hectare grote landgoed Te Werve. Bij de historie horen natuurlijk ook de gegevens van landgoed en activiteiten nadat Shell in 1922 eigenaar werd van Te Werve. Wat betreft flora en fauna wordt veel onderzoek gedaan. De eeuwenoude stinsenplanten, de vele prachtige oude bomen en de paddenstoelen krijgen daarbij veel aandacht. In 10 jaar tijd zijn er meer dan 700 verschillende paddenstoelensoorten op het landgoed waargenomen. 

De leden van de vereniging worden regelmatig geïnformeerd over dit alles via een nieuwsbrief. Ook via deelname aan lezingen en rondleidingen kunnen leden informatie krijgen over Te Werve. Er zijn jaarlijks onder deskundige leiding natuur-, vogel- en paddenstoelenwandelingen op het landgoed. Er vinden rondleidingen plaats waarbij verteld wordt over historie, geologie of archeologie. De vereniging heeft vele publicaties op haar naam staan. 

De Vereniging “Club Te Werve” en de Stichting “Vrienden van Landgoed Te Werve”, hebben tot wederzijds profijt een uitstekende samenwerking. Onder auspiciën van de Natuur- en Cultuurhistorische Vereniging werkt een aantal leden van Club Te Werve als vrijwilliger om het landgoed mooi te houden en nog mooier te maken. Vrijwilligers van onze vereniging werken onder deskundige leiding in de unieke bostuin, aan de bloemenpracht bij de Serpentinegracht, in het oude bos en bij het knotten van wilgen. De goede samenwerking blijkt ook uit het feit dat onze vereniging gehuisvest is in de oude oranjerie op het landgoed (zie foto). Het archief van de Natuur- en Cultuurhistorische Vereniging te Werve heeft een dusdanige omvang dat er geen plaats voor was in het paviljoen op Klein Te Werve. Vele gegevens over de historie, de natuur, archeologie en geologie zijn daar te vinden en toegankelijk voor onze leden. De vereniging heeft een permanente historische expositie in de oude duiventoren. Het beheer op het landgoed is nu meer op de natuur gericht, er wordt o.m. minder gemaaid dan in de Shell-tijd. Resultaat hiervan is meer vogels, meer andere dieren, meer wilde planten etc. 

Onze afdeling staat positief tegenover de toekomst en meent dat een bezoek aan Te Werve, landgoed met ongekende rijkdom en schoonheid, meer dan de moeite waard is.